top of page
FOTO_LINX_223.jpg

Små fag

Vi har også 1-2 lærlinger i disse fagene:

  • Anleggsgartner

  • Dataelektroniker

  • Brannforebygger

  • Byggdrifter

  • Hestefag

  • IT-utvikler

  • Maler

  • Portør

  • Tømrer

  • Veg- og anlegg

Anleggsgartner Lisa.jpeg

Anleggsgartner

1. år: VG1 Bygg- og anleggsteknikk, evt naturbruk eller studiespesialisering
2. år: VG2 Anleggsgartner
3. og 4. år: Læretid i Anleggsgartnerfaget

Handler om å bygge og vedlikeholde utendørsanlegg til ulike formål.

Dataelektroniker

1. år: VG1 Elektro og datateknologi, evt studiespesialisering
2. år: VG2 Datateknologi og elektronikk
3. år: VG3 Dataelektronikerfaget

1,5 års læretid i Dataelektronikerfaget

Handler om å installere, drifte, vedlikeholde og reparere elektronisk utstyr, elektroniske installasjoner og infrastruktur.

FOTO_LINX_137.jpg
FOTO_LINX_170_1.jpg

Brannforebygger

1. år: VG1 Bygg- og anleggsteknikk
2. år, 3. år og 4.år: Læretid som Brannforebygger (særløp)

Handler om å forebygge brann ved å feie, føre tilsyn og iverksette informasjons- og motivasjonstiltak i henhold til gjeldende regelverk.

Byggdrifter

1. år: VG1 Bygg- og anleggsteknikk
2. år, 3. år og 4.år: Læretid i Byggdrifterfaget (særløp)

Handler om å drifte og vedlikeholde bygninger, tekniske anlegg og installasjoner.

Vaktmester
Kvinne med hest

Hestefag

1. år: VG1 Naturbruk, evt studiespesialisering
2. år: VG2 Heste- og dyrefag
3. og 4. år: Læretid i Hestefaget

Handler om hesten som ressurs i næring, sport og fritid. Gir kompetanse i hold og bruk av hest, og drift av hestevirksomhet

Maler- og overflatebehandler

1. år: VG1 Bygg- og anleggsteknikk, evt studiespesialisering
2. år: VG2 Overflateteknikk
3. og 4. år: Læretid i Maler- og overflateteknikkfaget

Handler om å behandle flater på nybygg, eksisterende bygningsmasse og historiske bygg.

Mal veggene
Portør.jfif

Portør

1. år: VG1 Helse- og oppvekstfag, evt studiespesialisering
2. år: VG2 Helsearbeiderfag
3. og 4. år: Læretid i Portørfaget

Handler om å dekke samfunnets behov for yrkesutøvere som kan hente og bringe pasienter, medisiner og utstyr og være en fleksibel faglært ressurs på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

Tømrer

1. år: VG1 Bygg- og anleggsteknikk, evt studiespesialisering
2. år: VG2 Tømrer
3. og 4. år: Læretid i Tømrerfaget

Handler om å bygge nye trebygninger og bygge om eksisterende bygninger.

Bygningsarbeider
FOTO_LINX_202.jpg

Veg- og anlegg

1. år: VG1 Bygg- og anleggsteknikk
2. år: VG2 Anleggsteknikk
3. og 4. år: Læretid i Vei- og anleggsfaget

Handler om å bygge ut og vedlikeholde infrastruktur.

bottom of page