top of page

Fagbrev

Mot slutten av læretiden går du opp til en praktisk/teoretisk prøve for å vise at du har lært deg faget.

Fagprøven foregår vanligvis ute i bedrift i de fleste fag, men fortrinnsvis på prøvestasjon i helsearbeiderfaget.

Selve fagbrevet blir utdelt på en høytidelig seremoni hvert år.

fag....jpg
bottom of page