top of page

Opplæring

Hvordan fungerer opplæringa på arbeidplassen?


Du vil som lærling få tildelt en kontaktperson (instruktør) som har ansvaret for å følge opp din opplæring. Det vil også være en faglig leder som har ansvaret for at du får den opplæringa du skal ha i forhold til læreplanen. Du vil få tett oppfølging i starten og jobbe mer og mer selvstendig etter hvert som du mestrer de forskjellige arbeidsoppgavene.

Alle lærlinger skal også jobbe med Kompetanseboka. Dette er lærlingens ansvar, men instruktør eller faglig leder har ansvar for at lærlingen får veiledning og hjelp.

veileder
bottom of page