top of page

Lønn

Lønn under opplæring

Lærlingens lønn beregnes ut fra fagarbeiderlønn med laveste ansiennitet.
Denne utgjør p.t. kr. 415.300,-.

Lønn for 2 års læretid:

Lønn for to års læretid er 50 % av fagarbeiderlønn med laveste ansiennitet.
Dette utgjør kr. 17.304,20,- per måned (brutto).

 

Beregn Savings
bottom of page