top of page

Lærlingens rettigheter

  • Opplæring etter læreplanen for faget.

  • Alle lærlinger har krav på en skriftlig vurdering med faglig leder og / eller instruktør om faglig og personlig utvikling hvert halvår. 

  • Tid til å jobbe med kompetanseboka i arbeidstiden.

  • Instruksjon og veiledning i praktisk arbeid og opplæringsbok.

  • Samme rettigheter og plikter som andre ansatte, det vil bl.a. si lønn ved sykdom, rett på ferie, permisjon i følge reglement (Arbeidsmiljøloven, ferieloven m.m. I tillegg til de lovene som gjelder for alle ansatte er lærlingene også omfattet av opplæringsloven).

  • Lønn i læretiden.

  • Oppmelding til fagprøve.

  • Tilrettelegging for gjennomføring av fagprøve.

  • Tilrettelegging og oppmelding til annengangs fagprøve ved stryk.

bottom of page