top of page

Lærlingens plikter

  • Være aktiv, ta ansvar for egen læring

  • Jobbe med kompetansebok/ gjøre oppgaver du er pålagt som lærling

  • Medvirke til et godt arbeidsmiljø

  • Gjøre de arbeidsoppgavene du blir satt til og være lojal mot arbeidsplassen

  • Møte tidsnok, melde fra så tidlig som mulig ved sykdom - levere egenmelding / sykemelding til tiden

bottom of page