top of page
FOTO_LINX_071.jpg

Helsefagarbeider

Liker du å arbeide med mennesker og møte nye utfordringer hver dag? Helsearbeiderfaget gir deg muligheter til en spennende og variert jobb. Du møter mennesker med ulike behov for hjelp. Det kan være barn og barnefamilier, mennesker med funksjonshemminger, mennesker med kroniske eller kortvarige sykdomstilstander eller mennesker med sosiale problemer.

Det finnes en rekke videreutdanninger for helsefagarbeidere, bl.a. psykiatri, rehabilitering, administrasjon, barsel, eldre, kreftomsorg og lindrende pleie, veiledning. Som helsefagarbeider vil du ha en solid plattform hvis du skulle ønske å utdanne deg videre til f.eks. sykepleier, vernepleier eller sosionom.

Utdanning

1. år: VG1 helse-og oppvekstfag
2. år: VG2 helsearbeiderfag eller VG2 ambulansefag
3. og 4. år: Læretid i helsearbeiderfaget

Lærlingene skal ha praksis fra flere områder innen helse- og omsorgstjenesten.

Jobbmuligheter

Etter bestått fagprøve kan du søke jobb i:

 • Hjemmebaserte tjenester

 • Sykehjem

 • Sykehus

 • Bo- og behandlingssenter innen psyksik helsevern

 • Dagsentere

 • Rusomsorg, psykiatri

 • Privatklinikker

Nyttige egenskaper

 • Pesonlig egnethet

 • Evne til å bry seg

 • Evne til å forstå og leve seg inn i andres situasjon

 • Evne til å takle fysiske og psyksike utfordringer

 • Evne til å arbeide selvstendig

 • Gode samarbeidsevner

bottom of page