top of page

For lærlinger

Teori i praksis = læring!

Mange lærlinger opplever at å kombinere opplæring og jobb er en flott måte å få utdanning på. Teori fra videregående kan bli lettere å forstå når du oppIever det i praksis. I tillegg tjener du penger under utdanning.


Mange lærlinger får prøvd seg på flere arbeidssteder, og får mulighet til å finne ut hvor de ønsker å jobbe i framtiden.

Stå på og vis engasjement i læretiden din. Da vil du kunne få gode referanser fra praksisen som du kan ta med deg videre når du skal søke jobb!


Skien 2018.JPG
bottom of page