top of page

For faglige ledere/instruktører

Faglig leder

 • Har ansvar for å legge til rette for lærlingens opplæring på arbeidsplassen

 • Må ha formell kompetanse, d.v.s. fagbrev eller høyere utdanning

 • Hver bedrift må ha minst en faglig leder for hvert fag de tar inn lærlinger i

 • Har ansvar for oppfølging og vurderingssamtaler med lærlingen. Vurderingssamtalen kan delegeres til instruktør.

Instruktør

 • Lærlingen viktigste person!

 • Den som følger lærlingen i det daglige, gir veiledning og tilbakemeldinger

 • Kan være samme person som faglig leder

 • Kan ha vurderingssamtaler med lærlingen

 • Være en god rollemodell

Mottak av nye lærlinger

 • Pass på at alle på jobb vet at det kommer ny lærling og når han/hun kommer.

 • Gjør skikkelige avtaler om hvem lærlingen skal jobbe sammen med/følge hvis det ikke er deg selv. Dette er spesielt viktig den første tiden.

 • Presenter dagsplan/arbeidsrutiner slik at de vet hva som skjer i løpet av dagen. Dette kan være lærlingens første møte med arbeidslivet

 • Informer om pauser, vis garderobe, spiserom.

 • Informer lærlingen om at han/hun ikke kan bruke egenmelding de første to mnd. Dette er viktig at de blir informert om første dag.

 • Husk at de fleste lærlinger er unge og har liten eller ingen arbeidserfaring. Ting som er selvfølgelig for oss, er ikke selvfølgelig for dem.

 • La lærlingen være observatør den første uka. Oppfordre og legg til rette for spørsmål.

 • Å få en god, trygg mottakelse betyr mye med tanke på lærlingens innstilling og motivasjon og vil prege resten av læretiden!!

Nome beskjært_edited.jpg
bottom of page